Kursy Komputerowe i Językowe - egzaminy ECDL

Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek
ul. Słowackiego 94, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
tel. 693-38-22-11
e-mail: biuro@zuiKotek.pl


Przemyśl-Kursy komputerowe
logo UE i EFS

23.02.2023
ZAPRASZAMY na Bezpłatny Kurs Komputerowy – 80 godz. zegarowych – w Przemyślu
– z certyfikacją ECDL – w ramach projektu „KOMPUTER”


Najbliższa grupa 27.02.2023
Planowane rozpoczęcie kolejnych grup (rannych i popołudniowych) w marcu 2023.

Podstawy obsługi komputera, internet, programy biurowe: Word, Excel, bezpieczna praca z komputerem, rozwiązywanie problemów przy komputerze

Zapraszamy osoby, które

 • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie Podkarpacia,
 • są w wieku 25 lat i więcej

Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe,

 • 20% uczestników może otrzymać zwrot kosztów dojazdu
 • 10% uczestników może otrzymać zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

W ramach Kursu komputerowego planowanych jest 6 modułów wraz z egzaminami ECDL:

 1. Podstawy pracy z komputerem (B1) (podstawy obsługi komputera)
 2. Podstawy pracy w sieci (B2) (poczta e-mail, wyszukiwanie informacji)
 3. Przetwarzanie tekstów (B3) (Word)
 4. Arkusze kalkulacyjne (B4) (Excel)
 5. IT Security (S3) (bezpieczeństwo danych, antywirusy)
 6. Rozwiązywanie problemów (S9) (typowe problemy techniczne)

Rekrutacja na Kurs Komputerowy w Przemyślu w ramach projektu „Komputer” odbywa się

 • w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00 w Przemyślu przy ul. Słowackiego 94 (parter).
 • lub codziennie tel. 693-382-211
od 02.01.2023 do wyczerpania miejsc


W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 693-382-211

Pobrane i wypełnione dokumenty można przesłać również e-mailem: biuro@zuikotek.pl


DO POBRANIA DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenia o kwalifikowalności

Regulamin

Oświadczenia dla uczestników projektu „Komputer”:

Oświadczenie dotyczące wsparcia w projekcie

Oświadczenie o dojeździe na miejsce szkolenia

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą zależną

Zasady zwrotu kosztów opieki

Kurs komputerowy odbywa się stacjonarnie. Zajęcia są nagrywane i udostępnione uczestnikom do odtwarzania w dowolnej chwili do 3 miesięcy po zakończeniu zajęć.

Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymają:

 • osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • rodzice posiadający KDR,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach Działania 9.3 wsparcie zasadniczo skierowane jest do osób dorosłych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wsparcie dla pracownika, który samodzielnie zgłasza się do udziału w szkoleniu nie stanowi pomocy publicznej. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy trudno jest określić rodzaje szkoleń, które nie byłyby powiązane z prowadzoną działalnością bądź nie mogłyby się przyczynić do rozwoju takiej działalności.


Powrót do góry
Baza Usług Rozwojowych PARP - szkolenia finansowane z funduszy europejskich

- możliwość dofinansowania od 50% do 80% z Funduszu Usług Rozwojowych
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników


 • Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą, którego usługi edukacyjne dostępne w Bazie Usług Rozwojowych podlegają dofinansowaniu ze środków UE.
 • Oferta dofinansowanych szkoleń ZUI zamieszczona jest w Bazie Usług Rozwojowych m. in.
  • Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010/2013/2016 - poziom podstawowy
  • Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010/2013/2016 - poziom średniozaawansowany
  • Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010/2013/2016 - poziom zaawansowany
  • Konwersacyjny kurs j. angielskiego - poziom początkujący A1 – Beginner 120 godz.
  • Konwersacyjny kurs j. angielskiego - poziom początkujący A2 – Pre-Intermediate 120 godz.
  • Konwersacyjny kurs j. angielskiego - poziom średniozaawansowany B1 – Intermediate 120 godz.

 • Możliwe jest również przygotowanie lub dostosowanie szkoleń do potrzeb Twojej firmy, dopasowanie terminu i lokalizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Zadzwoń 693-38-22-11

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W 2019 roku uruchomiony został nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy dotyczący sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.
Można m. in. wnioskować o dofinansowanie szkoleń komputerowych, związanych z danym stanowiskiem pracy.
Dofinansowanie nawet od 80% do 100% w zależności od wielkości firmy!
Szukaj informacji w lokalnych Powiatowych Urzędach Pracy!

Wszystkie szkolenia w naszej firmie można sfinansować z KFS !
Możemy przygotować program szkolenia dopasowany do potrzeb Twojej firmy!

Zadzwoń 693-38-22-11

Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (III)”

„Szkolenie z zakresu studyjnej fotografii produktowej z cyfrową obróbką zdjęć w programie Adobe Photoshop CS6”

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych"
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (II)”

„Kurs Kosztorysowanie robót budowlanych ”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

Powrót do góry


„Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych w zakresie EODM (Elektroniczny Obieg Dokumentacji Medycznej)”

Projekt realizowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (II)”

„Kurs Kosztorysowanie robót budowlanych ”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (I)”

„Kurs AutoCAD ”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (I)”

„Grafika komputerowa z projektowaniem stron www”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (I)”

„Grafika komputerowa (Photoshop)”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Równi na rynku pracy”

Kurs Komputerowy ECDL Start

Moduły:

 • M2 - Użytkowanie komputerów
 • M3 - Przetwarzanie tekstów
 • M4 - Arkusze kalkulacyjne
 • M7 - Usługi w sieciach
Projekt realizowany w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

  TYTUŁ PROJEKTU: „Równi na rynku pracy”

KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt realizowany w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

Powrót do góry
  TYTUŁ PROJEKTU: „Pomysł na siebie ”

Kurs Komputerowy ECDL Start

Moduły:
 • M2 - Użytkowanie komputerów
 • M3 - Przetwarzanie tekstów
 • M4 - Arkusze kalkulacyjne
 • M7 - Usługi w sieciach
Projekt realizowany w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

  TYTUŁ PROJEKTU: „Pomysł na siebie ”

KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt realizowany w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

  TYTUŁ PROJEKTU: „Weekendowa edukacja”

Szkolenie „ABC Handlu” (48 godz.):                  - BEZPŁATNE!

Moduł I: Komputer w pracy handlowca (Word, Excel, Internet) (40 godz.)

(m.in. Korzystanie z narzędzi przyspieszających pracę: malarz formatów, używanie stylów, szablonów, sortowanie w tabelach i wg akapitów, automatyczne obliczenia w tabeli itp.; Jak tworzyć: Cenniki, Protokoły, Terminarze, Papier firmowy, automatyczne obliczenia, wykresy, szablony: Budżety, Faktury, Raporty; Jak firma może bezpłatnie zaistnieć w Internecie, wyszukiwanie kontrahentów, komunikacja e-mailowa, komunikatory itp.)

Moduł II: Profesjonalna obsługa klienta (8 godz.)

(m.in. komunikacja społeczna, wywieranie wpływu na ludzi, asertywność, radzenie sobie ze stresem, skuteczne negocjacje, savoir-vivre w biznesie, planowanie kariery itp.)


Miejsce szkolenia: Przemyśl
Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia w innej miejscowości w wypadku zebrania takiej grupy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny! Pracodawca otrzymuje zaświadczenie o pomocy de minimis.

Kryteria udziału w szkoleniu:
Pracownicy i właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną (siedziba lub placówka) na terenie powiatów: przemyskiego (bez miasta Przemyśl), strzyżowskiego, leskiego, lubaczowskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego.
Firma powinna mieć we wpisie do ewidencji działalności jeden z rodzajów działalności (kod PKD) z zakresu usług handlowych lub pokrewnych.
Szczególnie zapraszamy osoby w wieku 50 + !

Liczba osób w grupie: 15.
Dla konkretnej grupy dopasowujemy program szkolenia tak, aby tematyka szkolenia była jak najbardziej interesująca i przydatna w codziennej pracy.

Wymiar szkolenia: 48 godz.: 6 dni po 8 godz. dydaktycznych (tryb weekendowy)

Uczestnicy otrzymują:
zaświadczenie potwierdzające uzyskanie nowych kwalifikacji,
atrakcyjne materiały szkoleniowe,
wyżywienie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia III”

Kurs Komputerowy – 50 godz. – w Przemyślu – ZA 10% CENY!!!
z egzaminem ECDL e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel)


PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA, INTERNET, PROGRAMY BIUROWE

+ 8 godzin szkolenia z zakresu kompetencji społecznych

SZKOLENIE DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Szkolenie dla osób:

 • które ukończyły 45 rok życia
 • mieszkających na terenie województwa podkarpackiego
 • pracujących - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej
 • nieprowadzących własnej działalności gospodarczej
 • z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie komputerowe obejmuje obsługę komputera, programu operacyjnego Windows, pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express) oraz posługiwanie się Internetem w pracy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, w grupach 8-10 osobowych, na dwóch poziomach zaawansowania i obejmują 50 godzin lekcyjnych zajęć, które będą odbywać się w dni powszednie, w godzinach popołudniowych, 2-3 razy w tygodniu po ok. 4 godziny lekcyjne i/lub w soboty.
Zajęcia obejmują program kursu ECDL e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) i zostaną zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu ważnego na obszarze całej Unii Europejskiej.
Program szkolenia (Syllabus) do pobrania w .pdf


Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „CISCO – Energia kompetencji w usługach informatycznych”

Kurs CISCO - Zarządzanie siecią LAN/WAN z certyfikatem CISCO    - BEZPŁATNY!
dla przedsiębiorców lub pracowników mikro lub małych przedsiębiorstw branży IT
z woj. podkarpackiego


Kursy w ramach projektu:

1. Szkolenie CISCO - Zarządzanie Sieciami Komputerowymi - 100 godzin - obejmuje wiedzę w zakresie:

 • administrowania siecią LAN/WAN
 • projektowania sieci dla potrzeb firm
 • rozpoznawania niebezpieczeństw w sieciach LAN opartych na technologii Enthernet
 • obsługi sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Relay oraz ISDN
 • działania protokołów routingu
 • swobody w obsłudze routerów i przełączników CISCO
2. Szkolenie z języka angielskiego - 40 godzin
 • obejmują słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „Krok w przyszłość”

 • Kurs komputerowy (II edycja) (72g) (Excel, PowerPoint, Grafika komputerowa – CorelDRAW, Tworzenie stron www) – 19.02.2011 – 11.06.2011
 • Kurs komputerowy (III edycja) (72g) (Excel, PowerPoint, Grafika komputerowa – CorelDRAW, Tworzenie stron www) 03.12.2011 – 17.03.2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
na zlecenie Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego w Przemyślu  TYTUŁ PROJEKTU: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”
 • Kurs komputerowy ogólny (70g) – 22.08.2011 – 05.09.2011
 • Kurs komputerowy ECDL (150g) – 17.10.2011 – 21.11.2011
 • Kurs komputerowy ECDL Advanced (zaawansowany)) AM3 – Przetwarzanie tekstów (35g) – 23.11.2011 – 1.12.2011
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu  TYTUŁ PROJEKTU: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”

 • Kurs komputerowy ECDL (150g) – 14.10.2010 – 16.11.2010
 • Kurs komputerowy ogólny (70g) – 17.11.2010 – 30.11.2010
 • Kurs komputerowy ECDL Advanced AM3 – Przetwarzanie tekstów (25g) – 29.11.2010 – 3.12.2010
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu


 TYTUŁ PROJEKTU: „Więcej szans w przemyskim ”

 • Grafika komputerowa – Adobe Photoshop (40 godz.) – 29.11.2010 – 07.12.2010
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach POKL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu


 TYTUŁ PROJEKTU: „Więcej szans w powiecie jarosławskim”

 • Kurs komputerowy: Obsługa programu AutoCad (45 godz.) – 19.08.2010 – 31.08.2010
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu


 TYTUŁ PROJEKTU: „Program aktywizacji społecznej w powiecie przemyskim ”

 • Kurs komputerowy: Obsługa internetu (20g.) – 28.06.2010 – 30.06.2010
 • Kurs komputerowy ECDL (150g.) – 14.10.2010 – 16.11.2010
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

Powrót do góry

  TYTUŁ PROJEKTU: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”

 • Kurs komputerowy ECDL (150g) – 24.08.2009 – 11.09.2009
 • Kurs komputerowy ogólny (70g) – 05.10.2009 - 20.10.2009
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu


  TYTUŁ PROJEKTU: „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój II edycja”

 • Kurs komputerowy ECDL (120g) – 30.10.2009 – 27.11.2009
 • Kurs komputerowy podstawowy (30g.) – 09.11.2009 – 20.11.2009
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie


 TYTUŁ PROJEKTU: „Więcej szans w przemyskim ”

 • Obsługa komputera (Office+Internet) z fakturowaniem komputerowym (60g) – 21.05.2009 – 03.06.2009
 • Obsługa komputera: Skład Publikacji DTP (ADOBE INDESIGN) (60g.) – 28.05.2009 – 10.06.2009
 • Projektowanie i tworzenie stron www, multimedia i grafika komputerowa (60g.) – 15.10.2009 – 28.10.2009
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach POKL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu


 TYTUŁ PROJEKTU: „Program aktywizacji społecznej w powiecie przemyskim ”

 • Grafika wektorowa (40g.) – 05.12.2009 – 19.12.2009
 • Kurs „Obsługa komputera” (60g) – 02.11.2009 – 23.11.2009
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

Powrót do góry

 Mapa strony       Kontakt 

© 2009-2022 zuiKotek.pl - Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek - Kursy komputerowe i językowe