Kursy Komputerowe i Językowe - egzaminy ECDL

Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek
ul. Słowackiego 94, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
tel. 693-38-22-11
e-mail: biuro@zuiKotek.pl


Kursy komputerowe Przemyśl

Najbliższa grupa 27.02.2023
Planowane rozpoczęcie kolejnych grup (rannych i popołudniowych) w marcu, kwietniu 2023 .

Podstawy obsługi komputera, internet, programy biurowe: Word, Excel, bezpieczna praca z komputerem, rozwiązywanie problemów przy komputerze

SZKOLENIE DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zapraszamy osoby, które

 • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie Podkarpacia,
 • są w wieku 25 lat i więcej

Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe,

 • 20% uczestników może otrzymać zwrot kosztów dojazdu
 • 10% uczestników może otrzymać zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

Więcej informacji o Projekcie "KOMPUTER"


Powrót do góry   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry  Szkolenie dla osób rozpoczynających zabawę z komputerem!

  Nauczysz się:

 • Uruchamiać i zamykać programy
 • Pracować z oknami – poznasz elementy okna
 • Wyświetlać i ukrywać paski narzędziowe
 • Tworzyć, zapisywać i otwierać pliki
 • Pracować w edytorze tekstu WordPad:
  • Wprowadzać, poprawiać, kasować tekst
  • Zaznaczać tekst (dowolny fragment, wyraz, linię, akapit, wszystko)
  • Formatować tekst (pogrubiać, pochylać, podkreślać, wyrównywać, zmieniać czcionkę, rozmiar, kolor)
  • Kopiować i przenosić tekst
  • Zapisywać plik w określonym miejscu i folderze
 • Tworzyć proste grafiki w programie Paint
 • Pracować w programie Eksplorator Windows:
  • Tworzyć foldery i poruszać się po nich
  • Zmieniać nazwy plików i folderów
  • Zaznaczać kilka plików (Ctrl, Shift)
  • Kopiować i przenosić pliki i foldery przy użyciu schowka
  • Kopiować i przenosić pliki i foldery przeciągając myszką
  • Usuwać pliki i foldery
 • Podstawowych skrótów klawiaturowych

   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry


  Zalecane szkolenie poprzedzające:

 • Podstawy obsługi komputera - WINDOWS
  Nauczysz się:
 • Wstawiać znaki specjalne i symbole
 • Wstawiać, usuwać i zmieniać rozmiar obrazów (Clipart, z pliku, WordArt, Autokształty)
 • Wyszukiwać i zamieniać tekst
 • Zaawansowanego formatowania czcionki
 • Zaawansowanego formatowania akapitu
 • Automatycznego dzielenia wyrazów
 • Używać malarza formatu
 • Stosować istniejący styl
 • Używać tabulatorów
 • Stosować wypunktowanie i numerowanie
 • Stosować obramowanie i cieniowanie do akapitu
 • Zmieniać orientację strony (pionowa-pozioma)
 • Zmieniać marginesy w dokumencie
 • Wstawiać i usuwać podział strony
 • Automatycznie numerować strony
 • Tworzyć tabele
 • Formatować tabele
 • Tworzyć korespondencję seryjną
 • Przygotowywać dokument do druku

   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry


  Zalecane szkolenie poprzedzające:

 • Podstawy obsługi komputera - WINDOWS
 • Edytor tekstów - WORD
  Nauczysz się:
 • wprowadzać, poprawiać i usuwać dane,
 • formatować arkusz,
 • tworzyć formuły obliczeniowe,
 • porządkować dane,
 • przygotować wydruk arkusza,
 • używać adresowanie względne i bezwzględne komórek,
 • tworzyć wykresy,
 • pracować z wieloma arkuszami i skoroszytami

   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry


  Zalecane szkolenie poprzedzające:

 • Podstawy obsługi komputera - WINDOWS
 • Edytor tekstów - WORD

  Nauczysz się:

 • zakładać pocztę elektroniczna,
 • wysyłać, odbierać e-maile,
 • używać opcji odpowiedz, odpowiedz wszystkim, prześlij dalej,
 • dodawać do wiadomości załączniki,
 • kompresować (pakować) i wyodrębniać (rozpakowywać)) pliki,
 • wysyłać jako 1 załącznik wiele plików (np. zdjęć),
 • otwierać spakowane załączniki,
 • używać książkę adresową,
 • wyszukiwać informacje tekstowe w Internecie,
 • wyszukiwać grafiki, obrazki, zdjęcia w Internecie,
 • tworzyć "referaty" na podstawie wyszukanych informacji,
 • używać komunikatorów np. Skype (czatownie, rozmowy on-line),
 • jak bezpiecznie korzystać z internetu (program antywirusowy, klawiatura ekranowa itp.),
 • jak szukać pracy przez internet,
 • jak korzystać z grup dyskusyjnych, for internetowych

   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry


  Zalecane szkolenie poprzedzające:

 • Podstawy obsługi komputera - WINDOWS
 • Edytor tekstów - WORD

  Nauczysz się:

 • projektować relacyjne bazy danych,
 • tworzyć nową bazę danych,
 • wprowadzać i modyfikować dane w tabeli,
 • sortować i filtrować dane
 • projektować kwerendy wybierające i funkcyjne,
 • tworzyć formularze,
 • tworzyć raporty (przygotowanie danych do wydruku),

   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry


  Zalecane szkolenie poprzedzające:

 • Podstawy obsługi komputera - WINDOWS
 • Edytor tekstów - WORD

  Nauczysz się:

 • Moduł Sprzedawca:
  • wiedza o konsumencie,
  • sklep detaliczny i jego wyposażenie
  • marketing handlowy
  • organizacja pracy w sklepie
  • zaopatrzenie sklepu w towary
  • technika sprzedaży detalicznej
 • Moduł Fakturzysta - Komputerowy System Sprzedaży Subiekt:
  • wprowadzać dane firmy,
  • tworzyć nagłówek w module Administrator,
  • dokumentować zakup: zakładanie kartotek dla kontrahentów, towarów i usług,
  • dokumentować sprzedaż: Faktura VAT, Rachunek uproszczony, sprzedaż detaliczna na paragon, dokumenty korygujące,
  • wystawiać dokumenty magazynowe: PZ, WZ i faktury na ich podstawie,
  • przeprowadzać remanent, bilans,
  • zamykać okres, dokonać podsumowania dnia,
  • przeceniać towar,
  • archiwizować i dearchiwizować dane,
  • dokonywać transmisji danych z Subiekta do programu Rachmistrz
 • Moduł Obsługa kas fiskalnych:
  • poznasz przepisy regulujące zastosowanie kas fiskalnych,
  • nauczysz się analizować dane uzyskane z urządzeń rejestrujących,
  • podstawowe funkcje kasjerskie,
  • przyjmowanie płatności i wydawanie reszty,
  • ograniczenia związane z zastosowaniem kas fiskalnych

   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry


  Zalecane szkolenie poprzedzające:

 • Edytor tekstów - WORD podstawowy

 Plan nauczania:

1. Edycja dokumentu
Treści:
1.1. Czcionka
1.1.1. Nietypowe efekty wyróżniania fragmentów tekstu
1.1.2. Zmiana odstępów między znakami
1.1.3. Stosowanie indeksów dolnych i górnych
1.1.4. Stosowanie efektów animacji tekstu
1.2. Akapit
1.2.1. Ustalanie tła akapitu
1.2.2. Dodawanie obramowania wokół akapitu
1.2.3. Kontrola podziału akapitu
1.2.4. Wielopoziomowe numerowanie akapitów
1.3. Automatyczne formatowanie dokumentu
1.3.1. Domyślna czcionka dokumentu
1.3.2. Style
1.3.3. Szablony
1.4. Przenoszenie i kopiowanie tekstu pomiędzy dokumentami

2. Układ dokumentu
Treści:
2.1. Praca w układzie konspektowym
2.1.1. Tworzenie dokumentu głównego
2.1.2. Dodanie lub usunięcie dokumentu podrzędnego z dokumentu głównego
2.1.3. Formatowanie konspektu
2.2. Sekcje
2.2.1. Tworzenie sekcji w dokumencie
2.2.2. Usuwanie znaków początku/końca sekcji
2.3. Kolumny
2.3.1. Stosowanie wielokolumnowego układu tekstu
2.3.2. Modyfikacja układu wielokolumnowego
2.3.3. Wstawianie/usuwanie znaku podziału kolumny

3. Elementy składowe dokumentu
Treści:
3.1. Tabele
3.1.1.Łączenie i podział komórek tabeli
3.1.2. Konwersja tabeli na tekst i tekstu w tabeli
3.1.3. Sortowanie danych zapisanych w tabeli
3.1.4. Sumowanie danych numerycznych zawartych w kolumnach tabeli
3.2. Formularze
3.2.1. Tworzenie formularza
3.2.2. Zabezpieczanie formularza
3.2.3. Modyfikacja formularza
3.3. Arkusze danych
3.3.1. Osadzanie i modyfikacja arkusza danych
3.3.2. Tworzenie wykresu na podstawie danych z tabeli lub osadzonego arkusza danych
3.3.3. Formatowanie wykresu
3.3.4. Zmiana połączenia wykresu osadzonego w dokumencie
3.4. Pola tekstowe, autokształty i rysunki
3.4.1. Zmiana orientacji tekstu
3.4.2. Formatowanie pola tekstowego
3.4.3. Zmiana kształtu tekstu
3.4.4. WordArt zmiana kształtu tekstu
3.4.5. Stosowanie układu połączonych pól tekstowych i autokształtów
3.4.6. Grupowanie pól tekstowych/autokształtów
3.4.7. Tworzenie i modyfikacja prostego obiektu rysunkowego
3.5. Rysunki w połączeniu z tekstem
3.5.1. Wstawianie rysunków
3.5.2. Zmiana połączenia rysunku i jego rozmiarów
3.5.3. Zmiana obramowania rysunku
3.5.4. Rysunek jako znak wodny
3.5.5. Powtarzanie znaku wodnego na każdej stronie dokumentu
3.5.6. Znak wodny w postaci tekstu powtarzającego się na każdej stronie dokumentu

4. Organizacja dokumentu
Treści:
4.1. Stosowanie zakładek
4.1.1. Odwoływanie się do zakładek
4.2. Podpisywanie obiektów
4.2.1. Dodawanie podpisu do ilustracji lub tabeli
4.2.2. Odwoływanie się do podpisanych obiektów
4.2.3. Aktualizacja zakładek, podpisów i odsyłaczy
4.3. Tworzenie i edycja przypisów
4.4. Hiperłącza
4.4.1. Wstawianie hiperłącza
4.4.2. Usuwanie hiperłącza i odsyłaczy
4.5. Indeksy i spisy
4.5.1. Tworzenie spisu treści
4.5.2. Formatowanie spisu treści
4.5.3. Tworzenie spisu rysunków/tabel
4.5.4. Tworzenie indeksu
4.5.5. Aktualizacja spisów i indeksów
4.6. Kody pól
4.6.1. Wstawianie pól specjalnych w dokumencie
4.6.2. Zabezpieczenie pola przez zmianą
4.6.3. Zmiana własności, aktualizacja wartości i usuwanie pola z dokumentu
4.6.4. Pola w nagłówkach i stopkach

5. Narzędzia specjalne
Treści:
5.1. Zabezpieczanie dokumentu
5.2. Zespołowa praca nad dokumentem
5.2.1. Dodawanie i edycja komentarzy
5.2.2. Porównywanie dokumentów zawierających komentarze
5.2.3. Wyróżnianie zmian naniesionych bezpośrednio do dokumentu
5.2.4. Akceptacja lub odrzucenie zmian
5.2.5. Rejestracja zmian w innych wersjach edytorów
5.3. Kontrola pisowni i korekta błędów
5.3.1. Automatyczne poprawianie błędów podczas pisania
5.3.2. Autokorekta ze sformatowaniem
5.3.3. Inne opcje poprawiania tekstu
5.4. Korespondencja seryjna
5.4.1. Edycja zbioru danych do korespondencji seryjnej
5.4.2. Sortowanie danych do korespondencji seryjnej
5.4.3. Określanie warunków połączenia dokumentu głównego z danymi do korespondencji seryjnej
5.4.4. Inne możliwości korespondencji seryjnej
5.5. Makropolecenia
5.5.1. Nagrywanie makropolecenia
5.5.2. Uruchamianie makropolecenia
5.5.3. Przypisywanie makropolecenia do przycisku
5.5.4. Przypisanie skrótu klawiaturowego do makropolecenia

6. Drukowanie
Treści:
6.1. Przygotowanie wydruku
6.1.1. Wydruk stron parzystych/nieparzystych
6.1.2. Wydruk określonego fragmentu dokumentu
6.1.3. Wydruk wielu stron na jednej kartce papieru
6.2. Właściwości drukarki


   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry


  Zalecane szkolenie poprzedzające:

 • Arkusz kalkulacyjny - EXCEL podstawowy

 Plan nauczania:

 1. Nazwy obszarów
  1. Tworzenie nazwy
  2. Zarządzanie listą nazw
  3. Zastosowanie nazw
 2. Automatyczne formatowanie arkusza
  1. Formatowanie warunkowe
 3. Zabezpieczanie danych
  1. Zabezpieczanie arkusza
  2. Zabezpieczanie skoroszytu
  3. Zabezpieczenie dostępu do dokumentu
 4. Tworzenie własnych formatów
  1. Formaty własne w arkuszu
  2. Formaty własne na wykresie
 5. Wzorce dokumentów
  1. Szablon
 6. Praca na wielu arkuszach
  1. Edycja grupowa
  2. Odwołania do innych arkuszy
  3. Konsolidacja danych. Łączenie danych
 7. Operacje na bazach danych
  1. Sprawdzanie poprawności
  2. Formularz
  3. Sortowanie rekordów
  4. Wyszukiwanie rekordów wg zadanych kryteriów
  5. Autofiltr
  6. Filtr zaawansowany
  7. Sumy pośrednie
  8. Raport tabeli przestawnej
  9. Wykresy przestawne
  10. Obiekt lista
 8. Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym
  1. Składnia funkcji
  2. Metody wstawiania funkcji do arkusza
  3. Wykorzystanie kreatora funkcji
  4. Wpisanie funkcji do komórki
 9. Ważniejsze funkcje
  1. Logiczne
  2. Matematyczne
  3. Statystyczne
  4. Wyszukiwania i adresu
  5. Bazy danych
  6. Finansowe
  7. Daty i czasu
  8. Tekstowe
  9. Informacyjne
  10. Funkcje zagnieżdżone
 10. Narzędzia Excela
  1. Serie danych
  2. Serie i listy standardowe
  3. Automatyczne wypełnianie komórek
  4. Dodawanie własnej listy
  5. Łączenie danych
  6. Pisownia
  7. Autokorekta
  8. Trend
  9. Dane zewnętrzne
 11. Makropolecenia


   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry


  Szkolenie dla osób rozpoczynających przygodę z fotografią

  Zalecane szkolenie poprzedzające:

 • Podstawy obsługi komputera - WINDOWS

 Program kursu:

1. Sprzęt fotograficzny - budowa i zastosowanie
2. Przysłona, czułość i czas migawki
3. Głębia ostrości
4. Światło w fotografii
5. Kompozycja obrazu fotograficznego
6. Balans bieli
7. Archiwizacja obrazu fotograficznego
8. Fotografia reportażowa, portretowa, architektury, krajobrazu, przedmiotu
9. Sztuczki i efekty fotograficzne
10. Plenerowe ćwiczenia fotograficzne z wykorzystaniem praktycznym poznanych treści
11. Edycja zdjęć w programie graficznym Adobe Ligtroom (kadrowanie, retusz podstawowy, krzywa tonalna, korekta perspektywy, ostrości, koloru, tekst i ramka, przygotowanie do druku oraz publikacji w internecie)

 UWAGA:

Uczestnicy przynoszą na zajęcia praktyczne cyfrowy aparat fotograficzny z możliwością zmian parametrów – czas, przysłona, czułość

   Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW   

Powrót do góry Mapa strony       Kontakt 

© 2009-2022 zuiKotek.pl - Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek - Kursy komputerowe i językowe